Startsida

Välkommen till Massage af Trolle

Jag erbjuder massagebehandling till hund i form av Genuin Svensk Idrotts Massage. Det är en typ av idrottsmassage som är mycket djupgående och verksam massageform som påverkar muskeln i alla dess delar. Vilket är skillnad jämfört med den klassiska massagen.

Hundarnas användningsområden är utbredda i större grad än förr och aktiviteterna är mer fysiskt krävande vilket gör att de behöver mer tillsyn och förebyggande vård.

Vänta inte ut skadan utan förebygg den genom regelbunden massagebehandling och hälsokontroll, då upptäcks åkomman i ett tidigt skede och kan rättas till.

Investera i Din hund och undvik på sikt onödiga veterinärkostnader, perioder utan tävling och rehabilitering. Med mjuka smidiga muskler minskar risken markant för muskelskador som bl.a. sträckningar, felbelastningar, muskelinflammationer och bristningar.

Genuin svensk hundmassage tillgodoser både den förebyggande vården och behandling vid skada.

VisitkortGranbarkborre

Effektivt sök mot Granbarkborre

Den åttatandade granbarkborren (Ips typographus L.) räknas till den svåraste skadegöraren bland barkborrar i Europas granskogar. Även om den bara är en 4-5mm stor orsakar den stora ekonomiska kostnader.

En granbarkborrehund är en hund som tränats att detektera och lokalisera olika feromonkomponenter som ingår i granbarkborrarnas doftkommunikation för att samordna en attack på en gran.

Har du problem med Granbarkborrar? Hör av dig!